Learnership Opportunity

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING (RPL)

ISIMEMO

MOLWENI NONKE

I IDF ITHI PHUHLISANI IZAKHONO ZENU

Intaba Ka Vuba Development Foundation (IDF) ifuna abantu abangenazimpepha (Certificates) kodwa banezakhono kumkhaka WOKWAKHA. I IDF ne MIDLANDS COLLEGE izakubaqhuba bafumane ezompepha (Certificates).

EMINYE YALEMIKHAKHA YILENA ILANDELAYO:

– Brick Laying
– Brick making
– Mason/Bricklayer
– Woodwork
– Roofing
– Electrical wiring
– Plumbing
– Paving

Siyibeka ezandleni Zenu.

Camagu

ENGLISH VERSION:

IDF is searching for people who have skills in certain areas of CONSTRUCTIONS but do not have certificates. Please come forward so that IDF and MIDLANDS COLLEGE can assist you in this regard.

The ball is in your court.

SOME OF THOSE AREAS ARE AS FOLLOWS:

– Brick Laying
– Brick making
– Mason/Bricklayer
– Woodwork
– Roofing
– Electrical wiring
– Plumbing
– Paving

NB: Sisagxine kwezizakhono okwangoku. Okokuba zikhona ezinye izakhono esingazifakanga eziphantsi kwalomkhaka, nceda usazise.

NB: We are focusing in these skills so far, however if there is a skill that you have and is not mentioned here, please don’t hesitate to inform us

Ingcaciso:

Mandisho ukuba abantu abazokuncedwa abanawo lamakhono (skills) ngokuthi baqhutyelwe ekufumaneni iimpepha (certificates) bakwazi ukuzimela ngokusemthethweni baqesheke nokuqesheka. Enkosi

Explanation:

The people we are targeting are those who already have these skills but need certificates to open their own businesses legally and be employable. Thank you

Contact Details. Bambo 081 250 3618 or 071 974 6294

Total Page Visits: 178 - Today Page Visits: 1
Scroll to Top